Hungarian page

Kezdőlap

A projektről

Nyelvek

Háttér

Projekt tevékenységek

Hírek

Publikációk

Partnerek

Partner portál

Kapcsolat

 

A projekt ismertetése

Az Épületek Energiahatékonyságáról szóló irányelv (EPBD) 9. cikke bevezette be a „közel nulla energiaigényű épületek (nZEB)” fogalmát:

“ … 2020. december 31-től minden új épületnek közel nulla energiaigényű épületnek kell lennie; és 2018. december 31-től minden, az állam tulajdonában lévő és általa használt új épületnek közel nulla energiaigényű épületnek kell lennie”.

Ez a RePublic_ZEB projekt kiindulási pontja is, amely a meglévő középületek energiafelhasználásának és a CO2 kibocsátásának a csökkentését helyezi középpontba. Ezen épületek közel nulla energiaigényű épületekké történő felújítása jelentős energia-megtakarítási potenciált jelent. A RePublic_ZEB projekt a dél-kelet európai régiót öleli fel 11 partnerrel az adott régióból és egy régión kívül eső partnerrel. 

A projekt fő célja:

  • Optimális és költséghatékony „intézkedéscsomagok” létrehozása hatékony és garantált minőségű technológiák alkalmazásával a középületek nZEB-é történő felújítására, amit a kivitelezők és az építtetők egységesítettek és az adott országra vonatkozóan elfogadtak.

Ebből kiindulva három alapvető célkitűzést fogalmaztak meg:

  • középületek energetikai állapotának vizsgálata az országokra jellemző energiafogyasztás és CO2 kibocsátás feldolgozása alapján;
  • referencia épületek meghatározása;
  • a közel nulla energiaigényű középületek meghatározására közös keretrendszer és harmonizált módszertan kidolgozása.

A RePublic_ZEB célja a fentiek megvalósítása az alábbi tevékenységek segítségével:

  1. Középületek elemzése és referencia épületek meghatározása
  2. Meglévő állapotok kiértékelése és a közel nulla energiaigényű középületek kialakításának lehetősége
  3. A közel nulla energiaigényű épületekkel kapcsolatos „intézkedéscsomagok”  költség-haszon elemzése
  4. A közel nulla energiaigényű épületek kialakításának stratégiái és irányelvei
  5. Tájékoztatás és az információk terjesztése

 

Projekt tevékenységek

A RePublic_ZEB projekt alá tartozó főbb tevékenységek:

A középület állomány elemzése, referencia épületek meghatározása

Adatgyűjtés a középület állomány energia fogyasztásáról (beleértve a fűtést, a használati melegvíz előállítását, a hűtést és a világítást), az adatok elemzése valamennyi résztvevő országban. Az elemzés közvetlenül kapcsolódik a RePublic_ZEB céljaihoz, és főként az IEA, IEE és EASME (korábban EACI, pl. DATAMINE) adataira támaszkodik. Az országos szinten végrehajtott adatelemzések lehetővé teszik az országok összehasonlítását, és az energiafogyasztásra vonatkozó benchmark létrehozását különböző középületekre az épületek funkciója, mérete és használati módja szerint. A referencia épületeket prototípusként fogjuk használni a költséghatékony megoldások kidolgozásához („intézkedéscsomagok”). Ez lehetővé teszi a partnereknek, hogy a középületek célcsoportját kiválasszák, melyeket esettanulmányként használva meg tudják állapítani az egyes intézkedéscsomagok használatának hatását az épületek felújítása során.

Koordinátor: Black Sea Energy Research Centre (BSERC)

Elérhetőség: office@bsrec.bg

 

A meglévő állapot értékelése és a középületek közel nulla energia szintű felújítási lehetőségeinek vizsgálata

Ez a tevékenység azonosítani fogja a piacon elérhető legalkalmasabb technológiákat, melyekkel elérhető a közel nulla energiaigény szint a középület állományra. A jelenlegi szabályozási keretek vizsgálata azonosítani fogja az akadályokat, az előre mozdító tényezőket, és a jelenlegi jó gyakorlatot, valamint integrálni fogja a korábbi EU projektek (pl. ENTRANZE, 52-es és 53-as melléklet) eredményeit. Annak érdekében, hogy megalapozott intézkedéscsomag készülhessen, szükség van az ipari szakemberek információira és együttműködésére. A legalkalmasabb rendszereket és technológiákat intézkedéscsomagokba rendezzük, melyeket a következő tevékenység során fogunk tovább elemezni.

Koordinátor: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Elérhetőség: magyar@egt.bme.hu

 

A közel nulla energiaigény szintet biztosító felújításokhoz tartozó „intézkedéscsomagok”  költség-haszon elemzése

Ez a tevékenység a referencia épületek és az „intézkedéscsomagok” energia- és költség megtakarítási potenciálját fogja értékelni. Minden partnernek meg kell határoznia a legalkalmasabb módszereket és eszközöket, melyek segítségével megállapítja a fosszilis energia hordozókra és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó követelményeket és a hozzájuk tartozó költségeket mindegyik intézkedéscsomaghoz. A végső cél, hogy növeljük az építőiparba vetett bizalmat, és egy felhasználóbarát eszközt ajánljunk a legmegfelelőbb, költségoptimalizált technológiák kiválasztásához. A cél, hogy képesek legyünk egyértelműen bemutatni a megtakarítási lehetőségeket, lehetővé tegyük, és ösztönözzük a kivitelezőket, hogy a közel nulla energiaigényű felújításokat ajánlják a középületek tulajdonosoknak.

Az országok közötti összehasonlítás eredményeként azonosíthatók lesznek a bizonytalanságok, és elvégezhető lesz egy érzékenységi vizsgálat. Az eredmények vizsgálatának része a korábbi EU projektek (pl. 52-es és 56-os függelék) és tanulmányok (BPIE: Implementing the cost-optimal methodology) eredményeinek áttekintése.

Koordinátor: Politecnico di Torino (POLITO)

Elérhetőség: vincenzo.corrado@polito.it

 

Strategies and guidelines towards nZEBs

A közel nulla energiaigényű épületek kialakításának stratégiái és irányelvei

Ez a tevékenység főként az irányelvek fejlesztésével és bevezetésével foglalkozik, hogy gyorsítsa a középület állomány közel nulla energiaigényű felújítását. A legjobb megoldásokat tartalmazó irányelvek célpontjai többek között az építőipar, a lakóközösségek, a nagy épületállományok tulajdonosai, és az ingatlanfejlesztők. A bevezető tevékenységeket egy sor szakpolitikai ajánlás fogja kísérni, melyek megkönnyítik a közel nulla energiaigényű szabvány bevezetését minden országban. A tervezett közel nulla energiaigényű definíciók és ütemtervek a döntéshozókkal együtt kerülnek kifejlesztésre. Az alulról felfelé építkező megközelítés elő fogja segíteni a közel nulla energiaigényű felújítások kezdeményezésének gyakorlati bevezetését, és mérhető eredményekkel fog szolgálni.

Koordinátor: Laboratório Nacional de Energia e Geologia I.P / National Laboratory for Energy and Geology (LNEG)

Elérhetőség: laura.aelenei@lneg.pt

 

Tájékoztatás és az információk terjesztése

A terjesztési tevékenységek elősegítik az információáramlást, valamint a vélemények és az ötletek cseréjét a partnerek között, annak érdekében, hogy segítsék a projekt stratégiai tervezését. A végső cél, hogy különböző célzott terjesztési tevékenységekkel növeljük a projekt eredményeinek láthatóságát helyi, nemzeti és európai szinten.

Koordinátor: Building Research Establishment (BRE)

Elérhetőség: republicZEB@bre.co.uk

 

Hírek

Hírlevél 1. szám

Hírlevél, 2. szám

Hírlevél, 3. szám