Romanian page

Acasă

Despre proiect

Limba

Context

Activități

Noutăți

Publicații

Parteneri

Zonă pentru parteneri

Contact

 

Despre proiect

Articolul 9 al Directivei privind Performanța Energetică a Clădirilor (EPBD) lansează conceptul „Clădiri aproape zero energie” (nZEB):

„...până la 31 decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero; și după 31 decembrie 2018, clădirile noi ocupate și deținute de autoritățile publice sunt clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero”.

Acesta este punctul de plecare al proiectului RePublic_ZEB, focalizat pe consumul de energie și emisiile de CO2 corespunzătoare clădirilor publice existente și pe modernizarea acestora spre atingerea nivelului nZEB având în vedere potențialul imens de economisire a energiei. RePublic_ZEB se adresează zonei de Sud-Est a Europei incluzând unsprezece parteneri din țările vizate și un partener din afara zonei considerate.

Obiectivul principal al proiectului este:

  • Definirea „pachetelor de măsuri” din punct de vedere al raportului cost-beneficii, bazate pe tehnologii eficiente și cu calitate garantată, pentru modernizarea clădirilor publice în scopul atingerii nivelului nZEB, care să fie standardizate și apoi aplicate de către constructori și de proprietarii clădirilor.

De aici rezultă trei obiective specifice:

  • O analiză a stadiului actual al fondului de clădiri publice printr-o evaluare, la nivelul țărilor vizate, a consumului de energie și a emisiilor de CO2;
  • Definirea unor clădiri de referință;
  • Dezvoltarea unui cadru comun și a unei metodologii armonizate pentru definirea unui concept nZEB pentru clădirile publice.

RePublic_ZEB își propune să atingă aceste obiective prin șase pachete de lucru (PL)

  1. Analiza fondului de clădiri publice și definirea clădirilor de referință
  2. Evaluarea stării actuale și analiza posibilităților de modernizare a clădirilor publice pentru atingerea nivelului nZEB
  3. Analiza eficienței economice a „pachetelor de măsuri” utilizate pentru aducerea clădirilor la nivelul nZEB
  4. Strategii și linii directoare pentru îndeplinirea condițiilor nZEB
  5. Comunicare și diseminare

 

Activități derulate în cadrul proiectului

Activitățile cheie ale proiectului RePublic_ZEB cuprind:

Analiza fondului de clădiri publice și definirea clădirilor de referință

Colectarea datelor și analiza consumului de energie pentru fondul de clădiri publice corespunzător fiecărei țări participante, incluzând consumurile pentru încălzirea spațiilor, prepararea apei calde de consum, climatizarea și iluminatul artificial. Această analiză este strâns legată de obiectivele RePublic_ZEB și va utiliza în principal informații preluate din acțiuni ale IEA, IEE si EASME, cunoscută anterior ca EACI (de exemplu DATAMINE). Analiza datelor efectuată la nivel național va permite compararea situațiilor în diferite țări cu scopul definirii de valori de referință ale performanței energetice pentru diferite tipuri de clădiri publice, în funcție de destinație, mărime și exploatare. Aceste clădiri de referință vor servi drept prototip pentru elaborarea unei serii de măsuri standardizate, eficiente din punct de vedere economic („pachete de măsuri"). Acest lucru va permite partenerilor să stabilească un grup-țintă de clădiri publice, care să poată fi utilizate ca studii de caz, pentru evaluarea impactului adoptării unui complex de măsuri în timpul reabilitării și/sau modernizării

Coordonare: Black Sea Energy Research Centre (BSERC)

Contact: office@bsrec.bg

 

Evaluarea stării actuale și analiza oportunităților pentru modernizarea clădirilor publice către nivelul nZEB

Această activitate își propune să identifice cele mai potrivite tehnologii existente pe piață pentru aducerea fondului de clădiri publice la nivelul nZEB. O analiză a cadrului de reglementări existent în țările participante va urmări să identifice barierele, motoarele și cele mai bune practici actuale precum și să integreze rezultatele proiectelor europene anterioare (ex. ENTRANZE, Anexele IEA 52 si 53). Penru crearea unui set valid de intervenții, va fi nevoie de contribuțiile și cooperarea profesioniștilor din industrie. Cele mai adecvate sisteme și tehnologii pentru construcții vor fi organizate în „pachete de măsuri”, pentru analiza detaliată care va fi efectuată în cadrul activității următoare.

Coordonare: Budapest University of Technology and Economics (BME)

Contact: magyar@egt.bme.hu

 

Analiza cost-beneficiu a „pachetelor de măsuri” pentru modernizarea la nivel nZEB

În cadrul acestei activități se vor evalua clădirile de referință și „pachetele de măsuri” pentru a se determina potențialul de economie de energie și de cheltuieli al acestora. Fiecare partener este responsabil pentru stabilirea și aplicarea celor mai adecvate metode și proceduri de determinare a necesarului de combustibil fosil și de energie din surse regenerabile precum și a costurilor asociate fiecărui „pachet de măsuri”. Obiectivul principal este de a crește încrederea industriei construcțiilor și de a oferi utilizatorilor un instrument ușor de utilizat pentru alegerea celor mai adecvate și convenabile tehnologii. Capacitatea de a demonstra fără dubii potențialul de economisire ar trebui să încurajeze constructorii să promoveze procesul de modernizare la nivel nZEB în rândul proprietarilor de clădiri publice.

Va fi efectuată o comparație internațională pentru identificarea oricărei incertitudini și pentru a permite realizarea unei analize de sensibilitate. Ca parte a interpretării rezultatelor, se va realiza o analiză a proiectelor (de exemplu Anexele 52 si 56 ale IEA) și a studiilor (BPIE: Implementing the cost-optimal methodology) europene anterioare.

Coordonare: Politecnico di Torino (POLITO)

Contact: vincenzo.corrado@polito.it

 

Strategii și direcții către nZEB

Această activitate este focalizată pe promovarea și dezvoltarea liniilor directoare pentru accelerarea modernizării fondului de clădiri publice în vederea atingerii nivelurilor nZEB. Aceste linii directoare se adresează industriei construcțiilor, organizațiilor imobiliare, proprietarilor de fonduri de clădiri și dezvoltatorilor. Activitățile de promovare vor fi însoțite de un set de politici recomandate pentru facilitarea implementării standardelor nZEB în fiecare țară. Definițiile și foile de parcurs propuse cu referire la nZEB vor fi dezvoltate în consultare cu elaboratorii de politici relevanți. Adoptarea unei abordări de jos în sus va sprijini implementarea practică a inițiativelor de renovare la nivel nZEB și va conduce la obținerea de rezultate cuantificabile.

Coordonare: Laboratório Nacional de Energia e Geologia I.P / National Laboratory for Energy and Geology (LNEG)

Contact: laura.aelenei@lneg.pt

 

Comunicare și diseminarea informațiilor

Activitățile de diseminare urmăresc o mai bună circulație a informațiilor și facilitarea schimbului de idei și opinii între parteneri pentru a sprijini planificarea strategică a proiectelor. Scopul general este de a crește vizibilitatea rezultatelor proiectului la nivel local, național și european printr-o serie de acțiuni de diseminare focalizate

Coordonare: Building Research Establishment (BRE)

Contact: republicZEB@bre.co.uk

 

Noutăți

Buletin informativ 1

Buletin informativ 2