Portuguese page

Home

Projecto

Linguas

Enquadramento

Actividades do projecto

Noticias

Publicações

Parceiros

Area reservada

Contacte-nos

 

Acerca do Projeto

O Artigo 9º da Diretiva relativa ao Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD) introduziu o conceito de “Edifícios com necessidades quase nulas de energia” (nZEB)

“…o mais tardar a 31 de Dezembro de 2020, todos os edifícios novos são edifícios com necessidades quase nulas de energia; e após 31 de Dezembro de 2018, os edifícios novos ocupados e detidos por autoridades públicas são edifícios com necessidades quase nulas de energia”.

Este é o ponto de partida do projeto RePublic_ZEB que está focado no consumo de energia e nas emissões de CO2 associadas aos edifícios públicos existentes e na sua reabilitação em direcção a nZEB, em virtude do enorme potencial de poupança de energia. Republic_ZEB estende-se na região sul e oriental da Europa, integrando 11 parceiros situados em países-alvo e um parceiro exterior.

O objetivo central do projeto reside em:

  • Definir "pacotes de medidas" otimizados em termos de custo-benefício com base em tecnologias eficientes e de qualidade garantida, para a renovação do parque imobiliário público em direcção a nZEB, normalizado (uniformizado) e adotado por construtores e proprietários de edifícios

Daqui advém três objetivos básicos:

  • Estado da arte relativo à avaliação do património imobiliário público, específicas para cada país, através da avaliação consumo de energia e das emissões de CO2;
  • Definir edifícios de referência; e;
  • Desenvolver um quadro comum e uma metodologia harmonizada para a definição de um conceito nZEB para edifícios públicos.

RePublic_ZEB visa alcançar estes objectivos através das seguintes atividades:

  1. Análise do parque imobiliário público e definição de edifícios de referência
  2. Avaliação do status quo e análise de oportunidades para a reabilitação de edifícios públicos em redirecção a nZEB
  3. Análise de custo-benefício dos "pacotes de medidas" para a reabilitação em direcção à nZEB
  4. Estratégias e diretrizes em direcção à nZEBs
  5. Comunicação e disseminação

 

Activități derulate în cadrul proiectului

Activitățile cheie ale proiectului RePublic_ZEB cuprind:

Analiza fondului de clădiri publice și definirea clădirilor de referință

Colectarea datelor și analiza consumului de energie pentru fondul de clădiri publice corespunzător fiecărei țări participante, incluzând consumurile pentru încălzirea spațiilor, prepararea apei calde de consum, climatizarea și iluminatul artificial. Această analiză este strâns legată de obiectivele RePublic_ZEB și va utiliza în principal informații preluate din acțiuni ale IEA, IEE si EASME, cunoscută anterior ca EACI (de exemplu DATAMINE). Analiza datelor efectuată la nivel național va permite compararea situațiilor în diferite țări cu scopul definirii de valori de referință ale performanței energetice pentru diferite tipuri de clădiri publice, în funcție de destinație, mărime și exploatare. Aceste clădiri de referință vor servi drept prototip pentru elaborarea unei serii de măsuri standardizate, eficiente din punct de vedere economic („pachete de măsuri"). Acest lucru va permite partenerilor să stabilească un grup-țintă de clădiri publice, care să poată fi utilizate ca studii de caz, pentru evaluarea impactului adoptării unui complex de măsuri în timpul reabilitării și/sau modernizării

Coordonare: Black Sea Energy Research Centre (BSERC)

Contact: office@bsrec.bg

 

Evaluarea stării actuale și analiza oportunităților pentru modernizarea clădirilor publice către nivelul nZEB

Această activitate își propune să identifice cele mai potrivite tehnologii existente pe piață pentru aducerea fondului de clădiri publice la nivelul nZEB. O analiză a cadrului de reglementări existent în țările participante va urmări să identifice barierele, motoarele și cele mai bune practici actuale precum și să integreze rezultatele proiectelor europene anterioare (ex. ENTRANZE, Anexele IEA 52 si 53). Penru crearea unui set valid de intervenții, va fi nevoie de contribuțiile și cooperarea profesioniștilor din industrie. Cele mai adecvate sisteme și tehnologii pentru construcții vor fi organizate în „pachete de măsuri”, pentru analiza detaliată care va fi efectuată în cadrul activității următoare.

Coordonare: Budapest University of Technology and Economics (BME)

Contact: magyar@egt.bme.hu

 

Analiza cost-beneficiu a „pachetelor de măsuri” pentru modernizarea la nivel nZEB

În cadrul acestei activități se vor evalua clădirile de referință și „pachetele de măsuri” pentru a se determina potențialul de economie de energie și de cheltuieli al acestora. Fiecare partener este responsabil pentru stabilirea și aplicarea celor mai adecvate metode și proceduri de determinare a necesarului de combustibil fosil și de energie din surse regenerabile precum și a costurilor asociate fiecărui „pachet de măsuri”. Obiectivul principal este de a crește încrederea industriei construcțiilor și de a oferi utilizatorilor un instrument ușor de utilizat pentru alegerea celor mai adecvate și convenabile tehnologii. Capacitatea de a demonstra fără dubii potențialul de economisire ar trebui să încurajeze constructorii să promoveze procesul de modernizare la nivel nZEB în rândul proprietarilor de clădiri publice.

Va fi efectuată o comparație internațională pentru identificarea oricărei incertitudini și pentru a permite realizarea unei analize de sensibilitate. Ca parte a interpretării rezultatelor, se va realiza o analiză a proiectelor (de exemplu Anexele 52 si 56 ale IEA) și a studiilor (BPIE: Implementing the cost-optimal methodology) europene anterioare.

Coordonare: Politecnico di Torino (POLITO)

Contact: vincenzo.corrado@polito.it

 

Strategii și direcții către nZEB

Această activitate este focalizată pe promovarea și dezvoltarea liniilor directoare pentru accelerarea modernizării fondului de clădiri publice în vederea atingerii nivelurilor nZEB. Aceste linii directoare se adresează industriei construcțiilor, organizațiilor imobiliare, proprietarilor de fonduri de clădiri și dezvoltatorilor. Activitățile de promovare vor fi însoțite de un set de politici recomandate pentru facilitarea implementării standardelor nZEB în fiecare țară. Definițiile și foile de parcurs propuse cu referire la nZEB vor fi dezvoltate în consultare cu elaboratorii de politici relevanți. Adoptarea unei abordări de jos în sus va sprijini implementarea practică a inițiativelor de renovare la nivel nZEB și va conduce la obținerea de rezultate cuantificabile.

Coordonare: Laboratório Nacional de Energia e Geologia I.P / National Laboratory for Energy and Geology (LNEG)

Contact: laura.aelenei@lneg.pt

 

Comunicare și diseminarea informațiilor

Activitățile de diseminare urmăresc o mai bună circulație a informațiilor și facilitarea schimbului de idei și opinii între parteneri pentru a sprijini planificarea strategică a proiectelor. Scopul general este de a crește vizibilitatea rezultatelor proiectului la nivel local, național și european printr-o serie de acțiuni de diseminare focalizate

Coordonare: Building Research Establishment (BRE)

Contact: republicZEB@bre.co.uk

 

Noticias

Newsletter Edição 1

Newsletter Edição 2

Newsletter Edição 3